Privacy Policy

Disclaimer

Deze website is een product van Hollandia Media Groep, onderdeel van ISA Diensten Groep.

Copyright 2016 ISA Diensten Groep.

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze website zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Hollandia Media Groep is nadrukkelijk verboden.

Hollandia Media Groep spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Hollandia Media Groep aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, deze website op welke manier dan ook. Op deze website zijn links naar andere internetsites opgenomen. Wij willen uitdrukkelijk stellen dat wij geen enkele invloed hebben op de lay-out en inhoud van deze websites van derden. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites van derden op onze homepage.

De door Hollandia Media Groep verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Hollandia Media Groep gepubliceerde Privacy verklaring behandeld.

Privacy verklaring

versie 1.0 - augustus 2016

·         Persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek aan u gevraagd worden en alleen met uw toestemming door ons worden vastgelegd.

·         Hollandia Media Groep doet haar best correcte gegevens van u te registeren en laat u daar waar mogelijk uw gegevens aanpassen.

·         Indien u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.

·         Hollandia Media Groep kan de door u opgegeven gegevens combineren met informatie verkregen op basis van uw gebruik van deze website om op basis hiervan de inhoud van de site op uw wensen aan te passen.

·         Hollandia Media Groep kan cookies toepassen om u als gebruiker makkelijker te herkennen en navigatie door deze website te vereenvoudigen.

·         De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

1.       Hollandia Media Groep hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van deze website of om de rechten van Hollandia Media Groep te beschermen.

2.       De door u opgegeven informatie kan worden gebruikt om deze website aan uw wensen aan te passen.

·         Hollandia Media Groep houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Voor vragen kunt altijd contact met ons opnemen.